Izrada web shopa za prezentaciju i prodaju proizvoda i usluga tvrtke MACAN d.o.o.

Kratki opis projekta – Dana 11.10.2018., poduzeće Macan d.o.o. potpisalo je s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta Ugovor / Vaučer o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom “Izrada web shopa za prezentaciju i prodaju proizvoda i usluga tvrtke MACAN d.o.o.“, serijski broj vaučera: P19_WWW_2018_0101. Provedba projekta sufinancirana je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Projektom je optimalizirana domena, izrađena web stranica i pokrenuta web trgovina s implementacijom online metode plaćanja.

Web stranica sadrži:

⦁ Klasičnu e-trgovinu koja nudi dostupne artikle (kupnja materijala po komadu)
Cilj projekta je postići bolju komunikaciju s javnošću, bržu prezentaciju na Internetu, te ostvariti dvosmjernu komunikaciju s posjetiteljima web stranice, što će u konačnici dovesti do jačanja tržišne pozicije i povećanja konkurentnosti društva.

Očekivani rezultati projekta

⦁ Povećanje potražnje/interesa za proizvodima poduzeća
⦁ Ušteda vremena i resursa u komunikaciji s postojećim i potencijalnim klijentima, partnerima i drugima
⦁ Smanjenje troškova poslovanja
⦁ Povećanje prihoda od prodaje za više od 5%
⦁ Povećanje pofitabilnosti i dobiti društva
⦁ Osobe sa invaliditetom imati će osiguran pristup informacijama.

Ukupna vrijednost projekta – 114.375,00 kn
Prihvatljivi troškovi – 91.500,00 kn
EU sufinanciranje projekta – 64.050,00 kn
Razdoblje provedbe projekta – ožujak 2019. – svibanj 2019.
Kontakt osoba za više informacija – Božidar Macan, email: info@macan.hr , tel.: +385 95 291 00 41

Više informacija na:
www.strukturnifondovi.hr
strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost tvrtke Macan d.o.o.

sufinancirali EU fondovi