Ukoliko želite promijeniti adresu dostave naručenih proizvoda to možete učiniti sve do trenutka otpreme. Molimo pošaljite mail i kontaktirajte naš ured telefonski.

Ukoliko želite otkazati narudžbu to možete učiniti unutar roka od 24 sata od primitka ovjerenog PDF proofa Vaše narudžbe. Prilikom takvog otkaza narudžbe zaračunavamo trošak pripreme 35,00 kn, dok Vam se ostatak uplaćenog iznosa vraća na račun unutar roka 8 dana. Molimo pošaljite mail i kontaktirajte naš ured telefonski.

Ukoliko želite promijeniti narudžbu to možete učiniti unutar roka od 24 sata od primitka ovjerenog PDF proofa Vaše narudžbe. Prilikom promjene narudžbe zaračunavamo trošak pripreme 35,00 kn dok Vam se ostatak uplaćenog iznosa vraća na račun unutar roka od 8 dana. Ukoliko trebate izvršiti doplatu dobit ćete novi predračun za ostatak vrijednosti. Molimo pošaljite mail i kontaktirajte naš ured telefonski.

Račun ćete dobiti zajedno sa naručenim proizvodima.

Prihvatljivi formati

Podržavamo slijedeće formate:
Adobe Acrobat 9 Document (*.pdf) (preporučeno)
Adobe Illustrator CS3 (*.ai)
Adobe Photoshop CS3 (*.psd)
CorelDraw X3 (*.cdr)
Bitmap Image (*.bmp)
JPEG slike (*.jpg,*.jpeg)
PNG slike (*.png)
TIF slike (*.tif,*.tiff)

PLOX-me predlošci
Koristeći naše predloške bit ćete sigurni da će Vaš dokument odgovarati u dimenzijama, boji i rezoluciji našim postavkama.

Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
Adobe PDF
CorelDraw X3
JPEG

Ako za izradu PDF dokumenta koristite Acrobat Distiller, molimo koristite naše Distiller postavke.
Adobe Acrobat Distiller postavke

Veličina dokumenta

Zona napusta (početna veličina dokumenta)
80 x 80 mm
910 x 910 pixels
* Za najbolje rezultate koristite pripremu s napustom.
Linija reza (gotova veličina)
75 x 75 mm
886 x 886 pixels
* Sve važne informacije, logotipove, tekst… postavite unutar sigurne zone.
Sigurna zona
70 x 70 mm
827 x 827 pixel

Rezolucija slike i dokumenta 300 DPI

Krajnje dijelove dokumenata nazivamo “zona napusta”. Kako biste izbjegli neželjeno pojavljivanje bijelog ruba u dokumentima budite sigurni da ste izvukli sve slike, podloge ili objekte u zonu napusta.

Linije reza (Trim marks) su rubovi gotovog proizvoda. Materijal se reže po liniji reza, ali radi mehaničke tolerancije prilikom tiska i doradnih procesa, konačni rez se može desiti bilo gdje između zone napusta i linije reza. Upravo iz ovog razloga je jako važno da sve važne elemente dizajna postavite u sigurnoj zoni.

Ako radite u vektorskom programu (npr. Adobe Illustrator ili Corel Draw) ili u programu za obradu fotografija (kao što je Adobe Photoshop ili Corel Photo-Paint), preporučamo Vam da kreirate svoje dokumente sa napustom (bleedom). To će spriječiti da se na rubovima gotovog proizvoda pojavljuju bijeli rubovi nakon što je proizvod izrezan na željeni format.

Ukoliko vaš dizajn ne uključuje bilo kakve objekte koji se nalaze na samom rubu dokumenta, već vaš proizvod ima potpuno bijelu pozadinu, te objekte koji su odmaknuti od samog ruba papira barem 3mm, u tome slučaju nije potrebno raditi dokument s napustom.

Sigurna zona je mjesto gdje će objekti stavljeni unutar sigurne zone, zasigurno ostati i nakon rezanja na gotovi format. Molimo Vas ostavite sve važne informacije, imena i nazive, adrese, telefone i logotipove unutar sigurne zone (barem 3mm od ruba papira) kako biste bili sigurni da neće biti odrezani nakon završnog rezanja na gotovi format.

Omjer širine i visine možete saznati tako da podijelite širinu s visinom. Ukoliko vaše slike nemaju isti omjer širine i visine kao naši dokumenti, vaše slike se mogu činiti iskrivljene kada ih dodajete u dokument.

Rezolucija se odnosi na broj točaka u jednom inču, ili koliko detalja ima fotografija. Većina slika koje želite koristiti u našoj aplikaciji bi trebala biti na 300 dpi na 100% od originalne dimenzije gotovog proizvoda. Veća rezolucija znači više detalja u fotografiji, ali i veću datoteku i sporije slanje (upload).

Ukoliko koristite slike veće rezolucije nego što je to potrebno, postići ćete suprotan efekt, i kvaliteta otisnutih fotografija neće biti bolja, već lošija.

Kada spremate Vaše dokumente u Portable Document Format (PDF) koristeći Adobe Acrobat Distiller, molimo Vas da koristite PLOX-me Adobe Acrobat Distiller postavke (preporučeno).

CMYK (Cyan, Magenta, Yellow i Black) su boje koje se koriste prilikom tiska, dok se RGB (Red, Green i Blue) boje koriste prilikom prikaza slike na monitorima. JPEG datoteke su u većini slučajeva u RGB sistemu boja.

Vaši dokumenti bi trebali biti kreirani u CMYK sistemu boja, kako bi boje koje vidite na ekranu bile najbliže onima koje ćete dobiti u tisku. Ukoliko kreirate dokument u RGB sistemu boja ili koristite RGB fotografije, boje mogu malo varirati od onih koje ste vidjeli na svome monitoru. Većina svjetlijih tonova se ne može reproducirati u tisku.

Oznake za savijanje i biganje označavaju mjesto gdje želite da se Vaš proizvod presavije ili biga. Ukoliko ne želite da se na vašem proizvodu vide oznake za savijanje/biganje postavite ih izvan linija reza, tj. u zonu napusta.

U nekim grafičkim aplikacijama imate mogućnost pretvoriti tekst u krivulje. To Vam može pomoći kada nam šaljete dokumente za tisak, kako bi izbjegli moguće pogreške radi “pucanja” fonta. Prateći naše jednostavne upute možete izbjeći ovu grešku.

Kako konvertirati fontove u aplikaciji Adobe Illustrator?

1. Označite tekst koji želite pretvoriti u krivulje.
2. Otvorite Type Menu> Type> Create Outlines
3. Tekst sada ima plavu liniju koja ga okružuje.
4. Spremite ponovno Vaš dokument te nam pošaljite pripremu.

Vektorske slike koriste matematičke jednadžbe za svaki pojedini element slike. To dopušta vektorskim slikama da budu visoko kvalitetne na bilo kojem uvećanju. Kad god ste u mogućnosti koristite vektorske slike kreirane u grafičkim programima.
Primjer:

Rasterska slika se sastoji od sitnih točaka unutar jednog inča. Kada su te točke male, i raspoređene jedna pored druge, zavaravaju naše oko i formiraju sliku koju vidimo. Povećavajući takve fotografije na veću dimenziju od one koja je definirana, dobivamo nekvalitetno otisnute fotografije. Povećavajući sliku, povećali smo i točku koja je definirana, te samim time dozvolili našem oku da uoči anomalije na fotografiji. Što je uvećanje veće, to je kvaliteta lošija.
Primjer:

Možete kreirati proizvode na našim stranicama koristeći digitalne fotografije iz više izvora. Vaš dizajn, fotografije i slike mogu biti iz digitalnog fotoaparata, skenera ili s Interneta.
Bilo koja fotografija koju planirate koristiti mora imati rezoluciju 300-dpi na 100% veličini koju ste zamislili. Dobro je znati da smanjivanjem fotografije povećavamo njezinu rezoluciju. Uzmimo za primjer, fotografija snimljena na 600 x 900 pixela ima 150-dpi na dimenziji 10cm x 15cm. Iako istu fotografiju možemo otisnuti na 300-dpi smanjujući dimenziju fotografije na 5cm x 7,5cm.

Slike iz digitalnog fotoaparata
Ukoliko želite koristiti slike iz digitalnog aparata, prije nego što snimate fotografije budite sigurni da je aparat namješten da snima na 300 DPI na željenoj dimenziji slike. Većina fotoaparata ima nekoliko mogućnosti upravljanja rezolucijom. Najveća rezolucija ovisi o tome koliko megapixela ima vaš fotoaparat. Nakon što ste fotografiju snimili više nemate mogućnost povećavanja njene rezolucije, osim u slučaju ako želite smanjiti dimenziju. Budite pažljivi kada režete sliku nakon što je snimljena. Rezanje fotografije će smanjiti broj točaka u finalnoj fotografiji.

Slike iz skenera
Kao i digitalni fotoaparat, skener je potrebno podesiti prije skeniranja slika na pravilnu rezoluciju. Većina kućnih skenera skenira na rezoluciji od 150-dpi. Podesite skener da skenira na rezoluciji od 300-dpi na zadanoj dimenziji skeniranja.

Slike s interneta
Slike koje nalazimo na internetu većinom imaju rezoluciju od 72-dpi. Ova rezolucija je definitivno premala za tisak. Većina slika koju nalazimo na Internetu je zaštićena i nebi se smjela upotrebljavati za tisak. Upravo iz ovih razloga ne preporučamo Vam korištenje slika s Interneta.