Način ispunjenja zamjenske kvote

Naručitelj (obveznik kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom) sklapa ugovor o poslovnoj suradnji s tvrtkom MACAN – ugovor-o-poslovnoj-suradnji-u-svrhu-ispunjenja-zamjenske-kvote
Ugovorom se obvezno utvrđuje: predmet ugovora, vrijednost svake vrste usluge ili proizvoda, odnosno djela ili rada, te ukupna ugovorena vrijednost, bez PDV-a, rok za ispunjenje ugovornih obveza i rok plaćanja. U slučaju izmjena i dopuna elemenata ugovora, stranke su dužne sastaviti dodatak ugovoru i dostaviti ga Zavodu u roku od osam dana zajedno s obrascem za najavu.

Ukupna vrijednost roba/usluga navedenih u ugovoru o međusobnim odnosima mora biti jednaka najmanje 30% minimalne mjesečne plaće svake osobe s invaliditetom koju bi poslodavac morao zaposliti unutar propisane kvote, odnosno u slučaju sklapanja ugovora na rok duži od jednog mjeseca, čija je prosječna mjesečna vrijednost jednaka najmanje 30% minimalne mjesečne plaće svake osobe s invaliditetom koju bi poslodavac morao zaposliti unutar propisane kvote (3.750,00 kn=minimalna bruto plaća, čl.1. Uredbe o visini minimalne plaće, NN 109/18).

Naručitelj dobiva ponudu od MACAN d.o.o. za naručenu robu ili usluge
Naručitelj u roku od 15 dana od sklapanja ugovora treba poslati:
Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom
Zagreb, Andrije Hebranga 4/I
slijedeću dokumentaciju:
ugovor o poslovnoj suradnji
ponudu dobavljača
obrazac najave ispunjenja zamjenske kvote N-IZK obrazac_nizk
Najava o zamjenskom ispunjavanju kvote za Zavod postaje važeća prvoga dana u mjesecu nakon primitka ugovora s obrascem najave. Zamjensko ispunjavanje kvote može se najaviti najviše za dvanaest mjeseci unaprijed. Po isteku toga razdoblja potrebna je ponovna najava.

Zavod dostavlja elektronskom poštom obvezniku kvotnog zapošljavanja informaciju o najavi ispunjenja zamjenske kvote
U roku od 7 dana po isteku ugovora (ukoliko je ugovor o poslovnoj suradnji sklopljen na određeno vrijeme), odnosno u roku od 7 dana od isteka najave (najduže za period od 12 mjeseci za ugovor o poslovnoj suradnji koji je sklopljen na neodređeno vrijeme) naručitelj dostavlja Zavodu slijedeću dokumentaciju:
preslike računa dobavljača
potvrde banke o plaćanju računa
obrazac ispunjenja zamjenske kvote I-IZK 1 obrazac_izik_1
obrazac specifikacija zatvaranja računa specifikacija_zatvaranja_racuna
Obrazac izvješća uz odgovornu osobu obveznika mora potpisati i odgovorna osoba MACAN d.o.o.

Ako obveznik koji je najavio zamjensko ispunjenje kvote, istu ne ispuni u cijelosti, dužan je svakog mjeseca, prilikom obračuna plaća, obračunati i uplatiti razmjerni dio novčane naknade.

Zavod dostavlja elektronskom poštom obvezniku kvotnog zapošljavanja informaciju o ispunjenju zamjenske kvote
Svakako preporučamo da za dobivanje detaljnijih uputa prije podnošenja prve najave ispunjenja zamjenske kvote te kasnije slanja dokaza o ispunjenju zamjenske kvote kontaktirate:

Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom
telefoni: 01/6064–733 – 01/6064–738 – 01/6064–739
fax: 01/6064-736
web: http://www.zosi.hr/zavod/kvota/